Utstilling

Hundeutstillinger er svært viktig for å bedømme resultatet av avlen. Godt konstruerte hunder vil kunne fungere langt bedre enn hunder som har dårlig konstruksjon. Mange skjelettproblemer og slitasjelidelser skyldes nemlig at hundene er for dårlig konstruert, og slike hunder vil ofte fungere dårlig i samfunnet. Den viktigste bruksegenskapen hos norske hunder er nemlig at den skal kunne fungere som familiehund, både mentalt og på turer i skog og mark.

For mange er også hundeutstilling en spennende hobby, både når det gjelder selve konkurransen og miljøet omkring. Her treffer du andre hundeeiere som du kan utveksle erfaringer med, du får sett andre hunder av din egen rase og andre raser og du blir kjent med mennesker som også har interesse for hund. Kanskje får du se mor og far til hunden din, søsken eller andre slektninger.

NKK og NKKs medlemsklubber arrangerer et stort antall arrangementer i løpet av året. Noen av disse er offisielle, såkalte terminfestede utstillinger. Aktiviteter som er offisielle kalles “terminfestede” fordi du finner oversikt over disse i terminlisten. At arrangementet er offisielt betyr at resultatene registreres i DogWeb og titler stambokføres.

Terminfestede utstillinger er følgende:

Internajonal utstilling (hvor CACIB, instilling til internasjonal championat deles ut)
Utstillinger arrangert av rase- og distriktsklubber
Spesialutstillinger som arrangeres av raseklubber for sin(e) rase(r), og hvor klubben tildeles såkalt “stort” certifikat
Gå til terminliste for utstillinger for å søke etter arrangement.

I tillegg til offisielle arrangementer finnes det mange uoffisielle:

Open Show – det konkurreres ikke om certifikat
Match Show – en utstilling etter utslagsmetoden der to og to hunder møtes etter cup-prinsippet
Valpeshow – utstilling for de yngste hundene