Styret

Klubben har for tiden et interimstyre. Det består av:

Leder: Lena Martinsen – lena.martinsen@hotmail.com

Sekretær: Ida Ottemo – basenjimaniac@gmail.com

Medlem: Oddvar Mathiassen – oddvar.mathiassen2@gmail.com

Medlem: Katrine Sivertsen – katrine120@hotmail.com

Medlem: Thor Hermann Sundquist – therma@online.no

 

Valgkomite:

Ida Ottemo – basenjimaniac@gmail.com

Marlen Blindheim – marlenblindheim@hotmail.com

Vara: Ingunn Brunes Ingebrigtsen

 

Andre kontakter:

Webmaster:    lena.martinsen@hotmail.com     

 

Medlemskap:

Kontingent for medlemskap i Senja Hundeklubb (SHK) er kr. 200,- pr. år.

Grunnmedlemskapet i Norsk Kennel Klub (NKK) er kr. 160,- pr. år.

Du melder deg inn i SHK via “Min Side” på nkk.no.

Som medlem har du en rekke fordeler, herunder mottar du bladet Hundesport rett i postkassa. Sjekk www.nkk.no for nærmere informasjon.

 

Deltakelse på kurs:

Som medlem får du redusert pris på kurs vi arrangerer. Selve avgiften for de enkelte kursene skal betales til SHK sin konto, med angivelse av deltaker og hvilket kurs.

Kontonummer til Senja Hundeklubb er:4776 16 56763

Organisasjonsnummer:

993 898 120