Post til klubben

Hvis du skal sende regninger, faktura eller lignende.
Skal de sendes til kaserer:
Senja Hundeklubb v/kaserer

Hege Aarsandøy, Nordliveien 1, 9310 Sørreisa. 
Tlf 93269223

 


Annen post til klubben sendes til :
Senja Hundeklubb
c/o
Hilde Sjursnes
Sjøbakken 1, 9300 Finnsnes
Tlfnr: 481 47 802

Har du spørsmål vedrørende fakturaer,medlemskap og lignende rettes  også disse til Kaserer: Hege Aarsandøy, Tlf 93269223
Klubben har også egen postadresse, som er:
Senja Hundeklubb
Finnfjordeidet
9300 Finnsnes
Men da kaserer og leder bor et stykke fra klubben, kan det av og til gå litt tid imellom posten i denne kassen, blir hentet. Spesielt gjelder dette vinterstid