NKK høringsbrev

NKK har sendt ut høringsbrev angående endringer i Antidopingreglementet som alle medlemmer i NKK kan gi tilbakemelding på. Tilbakemeldingen fra våre medlemmer skal gå gjennom styret i Senja HK, så send oss mail til senjahundeklubb@gmail.com innen 5. juni.
Se listen under nkk.
Del