MH beskrivelse og funksjonsanalyse helgen 27. – 29. august 2010

Arrangeres i Tromsø 27. – 29. August 2010

Dommere for helgen er:

Ola Valan og Johnny Johnsen

PÅMELDING

Bindende påmelding senest innen 13. august til:

* NORSK SCHÄFERHUND KLUB Avd. Tromsø og Omegn, Postboks 2475, 9272 Tromsø

Eller på mail til schafer.troms@klubb.nkk.no

PÅMELDINGSAVGIFTER

MH-beskrivelse og funksjonsanalyse          kr 800,-

NB! Påmeldingsavgift betales til bankgirokonto 4750 20 78050  OBS! Nytt kontonr

KONTAKTPERSONER

Berit Hansen           ( 77 65 00 05   / mobil 415 15834/ e-mail: beha2@online.no

Vi ønsker velkommen til en hyggelig hundehelg i Tromsø!

Del