Kjøp og Salg

Denne siden er til for å markedsføre medlemmenes ønsker innen kjøp og salg. Klubben legger til grunn at det dreier seg om kjøp og salg av utstyr relatert til hundesport og hundehold.

Annonsetekst sendes primært pr. e-post til Eva-Liz, alternativt pr. SMS til 90202744. Annonsør er alene helt og fullt ansvarlig for varens innhold og kvalitet. Både dette og oppgjør mellom kjøper og selger er klubben uvedkommende.

Annonsør gir melding straks varen er kjøpt/solgt og annonsen skal slettes. Annonser blir automatisk slettet etter to måneder.

Mal for annonsetekst:

* Angi om det er snakk om kjøp eller salg

* Produktnavn, beskrivelse av varen, så nøyaktig som det trengs

* Kontaktperson, med: Navn, telefon, e-post

* Prisantydning (valgfritt om ønskes angitt)