Medlems møte

Senja Hundeklubb avholder medlemsmøte mandag 23. august klokken 18.00 Sted: Finnsnes Dyreklinikkk

Møteplikt for styret og ledere for de ulike gruppene.

Saksliste.

Stevne i oktober

Uoffisiell utstilling

Foto konkurransen

Presentasjon av Arrak klær

Dugnad

Eventuelt

Alle medlemmer ønskes velkommen. Det blir enkel bevertning

Eva-Liz for styret

Del