Husk årsmøtet

Årsmøte Senja Hundeklubb

Tirsdag 20. mars 2012 kl 1900. Sted: Senjastua, 2. etasje

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av referent
 3. To til å underskrive protokollen
 4. Årsberetning for klubben
  1. Årsmelding for lydighet/bruks
  2. Årsmelding for agility
  3. Årsmelding for utstilling
 5. Gjennomgang av nye vedtekter fra NKK
 6. Æresmedlem
 7. Aktivitetsplan 2012
 8. Regnskap/budsjett
 9. Valg
  1. To styremedlemmer
  2. Tre varamedlemmer
  3. To revisorer med vara
  4. Valgkomité ett medlem for to år

Årsmøte slutt

Bevertning: enkel servering

 

 

 

 

Last ned  under

Aarsmøte saksliste 2011
Aarsmøte saksliste 2011
Aarsmøte saksliste 2011.pdf
48.0 KiB
497 Downloads
Details...

Last ned  under

Aarsmelding bruksogutstilling 2011
Aarsmelding bruksogutstilling 2011
aarsmelding bruksogutstilling 2011.pdf
64.5 KiB
508 Downloads
Details...

Last ned  under

Aarsberetning Senja Hundeklubb 2011
Aarsberetning Senja Hundeklubb 2011
Aarsberetning Senja Hundeklubb 2011.pdf
46.8 KiB
487 Downloads
Details...

Last ned under

Aktivitetsplan 2012
Aktivitetsplan 2012
Aktivitetsplan 2012.pdf
52.1 KiB
380 Downloads
Details...

Last ned  under

Lover Senja hundeklubb redigert 2012
Lover Senja hundeklubb redigert 2012
Lover Senja hundeklubb redigert 2012.pdf
105.2 KiB
541 Downloads
Details...

Last ned  under

Kopi av Resultat og Balanse 2011
Kopi av Resultat og Balanse 2011
Kopi av Resultat og Balanse 2011.xls
31.0 KiB
507 Downloads
Details...

 

 

Del