Grunnleggende kynologikurs den 22.-24. november 2013.

Harstad hundeklubb arrangerer:

Grunnleggende kynologikurs den 22.-24. november 2013.ky

Kursholder: Per Harald Nymark.

Kurset begynner fredag ettermiddag, varer hele lørdag og avsluttes søndag tidlig ettermiddag.

Kurset er åpent for alle hundeeiere uansett bakgrunn.

Kursinnhold:
-Bakgrunn for det kynologiske arbeid med hunden6s historie og utvikling.
– Anatomi og bevegelser.
-Genetikk (avlslære). Basalbegreper og hva man skal ta hensyn til i hundeavl.
– Rasebeskrivelse, typebegrepet, kritikkskriving etc.
– Dessuten gruppearbeider rundt hovedemnene.

NB! For alle som har planer om å utdanne seg til eksteriørdommer er kynologikurset obligatorisk!

Kursmateriell: Kurset bygger på NKKs 5 dommerelevkompendier. 3 av heftene er de mest aktuelle

nr. 1 – Hundedommeren – Bakgrunn og forutsetninger.
nr. 3 – Anatomi og bevegelser
nr. 5 – Genetikk, pels og farger.

Heftene fås kjøpt direkte fra NKK, og koster kr. 150,00 per stykk. (regn med noen ukers bestillingstid)

Pris pr deltager kr. 1 000,-. I tillegg kommer kurshefter.

Påmelding/betalingsfrist snarest eller innen 25. oktober 2013. Det er begrenset antall plasser!

Påmeldingen sendes: E-post: ml.asp@online.no
Betaling til konto 4730 05 66 045

Mer praktisk info kommer på mail i god tid før kursstart.

Ta kontakt på e-post for flere opplysninger.

Del