Årsmøte for 2011

Årsmøte for 2011

Årsmøtet blir tirsdag 20.03.12. Sted Senjastua, møterom 2. etasje.

Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 28.02.

Mer info vil komme fortløpende på hjemmesida.

Styret

Del