Årets hund innen bruks grenene

Årets hund innen agility,lydighet,redning,spor,rundering osv. Skal snart kåres:)

Opprykk,godkjenninger og cert gjelder som tellende.

Jeg må ha inn resultatene  snarest.

Utstillings gruppa har sendt inn sine forslag, så her henger vi etter:)

Mail resultene til: Eva-Liz

Årets hund blir kunngjort på årsmøtet. Det blir valgt 1 hund for utstilling og 1 samlet for bruks grenene.

Del