Styret

Hovedstyrets medlemmer

Leder:

Nest leder:

Kass

Sekretær: 

 

Vara

Valgkomite:

 

1 revisorer med vara

 

Andre kontakter:

Webmaster:         

Medlemskap:

Kontingent for medlemskap i Senja Hundeklubb (SHK) er kr. 200,- pr. år.

Grunnmedlemskapet i Norsk Kennel Klub (NKK) er kr. 150,- pr. år.

For å registrere deg som medlem i SHK trenger du kun å melde fra til klubbens kasserer,

, med info om navn og din kontaktinformasjon;

e-post;

telefon;

Som medlem har du en rekke fordeler, herunder mottar du bladet Hundesport rett i postkassa. Sjekk www.nkk.no for nærmere informasjon.

Deltakelse på kurs:

For å delta på kurs må du være medlem (se ovenfor). Selve avgiften for de enkelte kursene skal i tillegg betales til SHK sin konto, med angivelse av deltaker og hvilket kurs.

Kontonummer til Senja Hundeklubb er:4776 16 56763

Organisasjonsnummer:

993 898 120